70 år

i anleggsbransjen

Referanser

Bedriften har røtter tilbake til 1950-tallet og ble omgjort til aksjeselskap i 1972. I dag er vi 12 ansatte – de fleste med fagbrev. Dyktige fagfolk og moderne utstyr gjør oss i stand til å løse krevende oppgaver på en effektiv og miljøvennlig måte.

Orkla Maskin AS er en tradisjonell maskinentreprenør som gjennomfører små og store prosjekter for stat og kommuner, industribedrifter, utbyggingsselskaper og privatpersoner i Orkdals- og Trondheims-området.

Hva gjør vi?

Små oppdrag

Vi tar på oss typiske oppdrag som tomtegraving, kabelanlegg, vann og avløp, utomhusanlegg og lignende. Vi kan utføre vintervedlikehold med hjullaster med tilpasset utstyr.

Mellomstore oppdrag

Orkla Maskin AS har gode referanser etter bygging av en rekke idrettsanlegg, kunstgressbaner, offentlige vann- og avløpsanlegg, vegbygging, skogsveier, sanering og riving av bygninger og anlegg.

Store oppdrag

Vi har vært hovedentreprenør i forbindelse med utvikling av store tomtefelt, utbyggingsområder, næringsarealer, industrianlegg og kraftverk.

Kompetanse

Vi har ansatte med ingeniørkompetanse samt annet teknisk fagpersonell. Maskinførerne har fagarbeiderkompetanse og har selvstendig ansvar for utførelsen av sitt arbeid i det daglige. Mange av våre ansatte har svært lang erfaring i bransjen, og vi rekrutterer til stadighet nye medarbeidere med riktig kompetanse og erfaring. Orkla Maskin er godkjent som lærebedrift.

Med bakgrunn i våre ansattes formelle kompetanse og erfaring har vi sentral godkjenning for ansvarsrett – tildelt av Direktoratet for byggkvalitet.
Vi tar hånd om søknadsprosesser overfor offentlige myndigheter. Flere av våre ansatte har ADK-sertifikat (Anlegg-Drift-Kontroll), noe som kreves av mange oppdragsgivere for å kunne installere vann- og avløpskonstruksjoner i grunnen.

Alle maskinførerne har kompetansebevis for anleggsmaskiner. Førere av storbil innehar nødvendig kompetansebevis.

Planleggingskompetanse:
Vi prosjekterer og utarbeider selv arbeidsgrunnlag for en god del av oppdragene vi utfører. Dette dreier seg ofte om forhold som dimensjonering av vegoverbygninger, rørsystemer, fundamentering osv.

Sitat Øyvind Togstad, leder anleggsavdelinga Orkanger Idrettsforening:
”Orkla Maskin AS har på en enestående måte gjennomført utbyggingen i Idrettsparken på Orkanger. Selskapet har bygd 400 meters friidrettsbane med kunststoffdekke, 2 nye fotballbaner med kunstgress og rehabilitert den gamle kunstgressbanen. Orkla Maskin AS har også bygd det tekniske anlegget for oppvarming av banene. Som oppdragsgiver er vi veldig godt fornøyd med hvordan selskapet har gjennomført prosjektene”.