Svein Endre Møkkelgård

daglig leder

Erik Flaaskog

maskinfører

Andreas Krognes

maskinfører

Trygve Øberg

grunnarbeider

Erik Andøl

maskinfører

Roger Skorild

maskinfører

Olav Solhus

maskinfører

Jon Ola Syrstadeng

lastebilsjåfør

Rune Husby

maskinfører

Berit Rønning

praktikant

Jon Sugustad

maskinfører

John Tungen

maskinfører

Inge Vuttudal

mekaniker/verksted

Gjertrud T. Solhus

kontor/merkantilt