Svein Endre Møkkelgård

daglig leder

Erik Flaaskog

maskinfører

Andreas Krognes

maskinfører

Trygve Øberg

grunnarbeider

Roger Skorild

maskinfører

Olav Solhus

maskinfører

Jon Ola Syrstadeng

lastebilsjåfør

Berit Rønning

Maskinfører

Jon Sugustad

maskinfører

John Tungen

maskinfører

Inge Vuttudal

mekaniker/verksted

Ann-Kristin Dørdal

kontor/merkantilt