Orkla Maskin Stadion

Orkla Maskin AS er stolt sponsor til Idrettsparken på Orkanger. Vi har bygd den nye friidrettsbanen med tartandekke, rehabilitert Orklabanen og bygde i 2015 Orkla Maskin Arena – en ny 11-er bane med kunstgressdekke og undervarme.

Orkla Maskin Arena benyttes til fotballaktiviteter året rundt. Banen varmes opp og holdes telefri med overskuddsvarme fra Thamshavn Verk. Temperert vann pumpes i en 2 km lang sjøledning fra Thamshavn og opp til Idrettsparken, og fordeles videre i rørslynger under banen. Rørslyngene har en samlet lengde på over 30 km.

Hundrevis av barn og voksne har svært gode treningsfasiliteter i Idrettsparken – hovedanlegget for sommeridrett i kommunen vår.

Utviklingen av anleggene i Idrettsparken på Orkanger har skjedd i nært samarbeide med Orkanger Idrettsforening, Orkla Fotballklubb og Orkdal kommune.