Idrettsparken Orkanger

Orkla Maskin AS har vært hovedentreprenør ved den betydelige oppgraderinga av sommeridrettsanlegget på Orkanger. Vi har bygd ny friidrettsbane med tartandekke, ny 11-er kunstgressbane med undervarme og ny 7-er treningsbane. Vi har også gjennomført grunnarbeidet i forbindelse med rehabilitering av den eldste kunstgressbanen i Idrettsparken. Vi har bygd ny teknisk varmesentral i forbindelse med overføring av overskuddsvarme fra smelteverket på Thamshavn til Idrettsparken.

Doroøya grunnvannsanlegg

Bygging av Orkdal kommunes nye hovedvannforsyning basert på grunnvann ble utført av Orkla Maskin AS. Vi bygde brønnanlegg, ledningsanlegg, basseng/pumpehus og sto for de tekniske anleggene. Anlegget forsyner store deler av Orkdals befolkning med grunnvann.

Avløpspumpestasjon Orkanger

Vi har bygd en stor og relativt kompleks pumpestasjon for kloakk ved Gammelosen i Orkdal. Stasjonen er fundamentert flere meter under havnivået og pumper størsteparten av avløpsvannet i Orkdal inn til kommunens hovedrenseanlegg. Pumpestasjonen har en kapasitet på 150 liter pr. sekund.

Strømtjønna skogsbilveg

Orkla Maskin AS har opp gjennom årene bygd en rekke skogsbilveger. I området mellom Fannrem og Skaun oppgraderte vi den 4 km lange Strømtjønnvegen slik at den kan trafikkeres med tømmerbiler.

Nytt boligfelt Gjølmesalléen